Краткосрочна програма на община Якимово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017 – 2020 година

Печат

Решение № 159 на Общински съвет Община Якимово, прието с Протокол № 22/25.01.2017 г., с което приема Краткосрочна програма на община Якимово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017 – 2020  година

Краткосрочна програма на община Якимово за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2017 – 2020  година