Програма за енергийна ефективност на Община Якимово

Печат

Решение № 158 на Общински съвет Община Якимово, прието с Протокол № 22/25.01.2017 г., с което приема Програма за енергийна ефективност на Община Якимово

Програма за енергийна ефективност на Община Якимово