ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Георги Георгиев - Кмета на Община Якимово

Печат

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Якимово