Избор на изпълнител - Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа, село Дългоделци

Печат

На вниманието на всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: публично състезание с предмет: „Доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа, село Дългоделци, община Якимово"

Протоколи от работата на комисията - Публикувано на 25.11.2019 (.pdf)

Решение за избор на изпълнител - Публикувано на 25.11.2019 (.pdf)