Съобщение за провеждане на консултации за членове на СИК

Печат

На основание чл.91 от Изборния кодекс и Решение  № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г.     на Централната избирателна комисия, кметът на община Якимово ще проведе консултации за определяне състава и членовете на секционните  избирателни комисии в Община Якимово за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители , насрочени за  14.11.2021  г.

Консултациите ще се проведат на 08.10.2021 год. /петък/, от 10.00 ч., в заседателната зала на община Якимово

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 46-то Народно събрание, а именно: партия „Има такъв народ“ ;коалиция „ГЕРБ-СДС“;коалиция „БСП за България“;коалиция „Демократична България – обединение“;партия „ДПС“ и коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

На консултациите представителите на политическите сили следва да представят :

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност , телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице и партията или коалицията, която ги предлага;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 02.09.2021 или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 46-то Народно събрание, с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно или заверено копие от пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.  

д-р Георги Георгиев, Кмет на Община Якимово

04.10.2021 г.