Предстоящи проекти

Печат
Предстоящи проекти, които Община Якимово смята да осъществи са:
-по проект за енергийна ефективност - ремонт административната сграда на общината
-обновяване и модернизация на уличното осветление във всички населени места на общината
-рехабилитация на общинската пътна мрежа