Класирали се потребители - Независим живот

Печат

Списък на кандидат-потребителите на услуги, които комисията е класирала след преглед на оценките на потребностите и на същите  ще им бъде предоставяна услугата личен асистент или домашен помощник от 01.12.2016 г.