Текущи проекти

Печат
Към настоящия момент Община Якимово работи съвместно с други общини  по следните проекти: