Търг за продажба и наем на имоти

Печат

ОБЩИНА ЯКИМОВО ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

за продажба и отдаване под наем на следните имоти –  частна общинска собственост