Осигуряване на обществен достъп, съгласно чл. 30, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Печат

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ЯКИМОВО 2021-2028 Г.