Домашен социален патронаж – Община Якимово е с модернизирано оборудване след успешно защитен проект

Печат

В  Домашен социален патронаж – Община Якимово се извърши доставка на закупено оборудване и обзавеждане. То е осигурено със средства по проект  „Закупуване на съвременно оборудване и обзавеждане за предоставяне на социални услуги”, финансиран по договор №РД04-6/21.01.2021 г., като е финансиран от Фонд „Социална закрила”.

Стойността на проекта е 15 020,00 лева, но след провеждане на обществена поръчка по реда на ЗОП, бе избран изпълнител, предложил доставна цена в размер на 12 168,00 лева с ДДС.

Целта на проекта е подобряване, обновяване и модернизиране на съществуващата материална база за приготвяне на храна за уязвими лица от община  Якимово.  Със средства по проекта са закупени 1 брой енергоефективна професионална съдомиялна и 200  броя сефертас /съдинки за пренасяне на готова храна/.

Резултатите от изпълнение на проекта са следните:

-         Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане, отговарящо на всички национални и европейски хигиенни норми, с което да се приготвя ежедневно в работни дни топла храна за 50 възрастни лица, които ползват услугата Домашен патронаж и 50 самотно живеещи лица, които ползват услугата „Топъл обяд”.

-         Развиване и подобряване на социалните услуги за уязвими категории от населението.

-         Подобряване на жизнената среда и социалната инфраструктура за предоставяне на услуги в съответствие с изискванията на действащата нормативна база.

-         Прилагане на ефективен и адекватен начин за удовлетворяване на  различните потребности на най-нуждаещите се лица.