Уведомление за инвестиционно предложение

Печат
Уведомление за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътен участък  Мездра-Медковец“ с възложител Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура"