СПИСЪК НА ЛИЦА, КОИТО СА ИЗДЪРЖАЛИ КОНКУРСА ЗА РАБОТА ПО ПРОФЕСИЯТА ”СЪТРУДНИК” ПО ДЕЙНОСТ 1„ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ-ДЕЙНОСТИ” ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ЯКИМОВО“ ПО ОП НОИР

Печат

logo_17.04.2019

1. Валентин  … Борисов - 3 т.

2 .Десислава …  Пенева - 2 т.

3. Борислава …  Григорова - 1 т.

Цялата документация може да видите ТУК