Решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на ОПР на община Якимово

Печат

Решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на ОПР на община Якимово