Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

Печат

Дата на публикуване 04.05.2015 г.

ВНОСИТЕЛ : д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Проект

Предлагаме  проект на НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКИМОВО, като заинтересованите лица в 14 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail:   Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. становища и предложения по проекта

МОТИВИ:

Приемането на Нова Наредба за отглеждане на домашни животни в община Якимово се налага поради :

1. Отмяна на Наредба № 7 „За хигиенните изисквания за защита на селищната среда „, обн. Бр. 46 от 04.06.1992г.

2. Поради наличието на много животновъди отглеждащи пчелни семейства са включени изискванията, реда и начина за отглеждане на пчелни семейства в регулация и извън регулация съгласно нормативните изисквания

3. Уточнени са изискванията за животновъдни обекти съгласно Правилата и нормите по териториално и селищно устройство