Решение от работата на Комисията

Печат

До

всички участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Консултантски услуги по осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на проект: „Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя“

Решение № 1/20.01.2015 г. от работата на Комисията за определяне на изпълнител 

Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК