ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем и продажба на имоти частна общинска собственост

Печат

ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛ.МОНТАНА

 3640 с. Якимово  ул. „Европа” № 8

на основание Решение № 405 и Решение № 406 от Протокол № 43 / 04.09.2014г., на ОбС  Якимово и Заповед № 111 от 25. 09. 2014 г. на кмета на община Якимово

 ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

    За отдаване под наем и продажба на следните имоти частна общинска собственост 

 

Наименование

Площ

кв.м или дка

Начална

тр.цена/лв.

Депозит

лв.

Предмет на търга

1.

„Самостоятелна стая ” с. Якимово, ул. „Георги Димитров” №94

 

12.10

 

16.94

 

1.70

 

наем

2.

ПИ № 159004 – „Изоставена нива”, III категория в местността „Войнишки яз”, землище Якимово.

 

0.995

 

610.00

 

122.00

 

продажба

 

Търгът ще се проведе на 22.10.2014 г. от 10.00 часа в сградата на общината – заседателна зала, Якимово, ул. Европа № 8, ет.2.  Повторен търг ще се проведе на 06.11.2014 г. от 10.00ч.           Депозитът се  внася по набирателната сметка на общината  IBANBG46UBBS80023300126931,  BIG-UBBSBGSF   ОББ  Монтана  до 10.00 ч на 17.10.2014 г., съответно до 12.00 ч. на 05.11.2014г 

Определям стъпка за наддаване в размер на 10% от първоначалната  тръжна цена .

Обектите са открити, има свободен достъп до тях и оглед може да се извършва до 17.10.2014 г., след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

            Тръжните книжа на стойност 10.00 лв., които не се възстановяват, ще се получават до 15.00 ч. на 16.10.2014 г ., съответно до 16.00 ч. на 04.11.2014г, в звено МДТ на общината – Център за информационно обслужване на гражданите, ул. „Европа” № 8, ет.1.

              Заявления за участие да се приемат до 12.00 ч. на 17.10.2014 г. в деловодството на общината - Център за информационно обслужване на гражданите, съответно до 14.00 ч. на 05.11.2014 г      

За информация – тел.: 09742/ 99-02 и 0882026493

Прикачени файлове:
Изтегли файла (obqva_29.09.2014.pdf)Обява за търг[ ]93 Kb