Състав

Печат

 

Председател на Общинския съвет

Трайко Венков Георгиев

Общински съветници

1. Райчо Цветанов Рангелов

2. Евгени Филипов Ангелов

3. Надя Ценкова Иванова

4. Славчо Теофилов Савов

5. Найден Серафимов Колчов

6. Деян Боянов Георгиев

7. Владислав Иванов Иванов

8. Васил Антимов Григоров

9. Антон Зарков Ангелов

10. Андриан Руменов Михайлов