Ползване на земеделски земи

Печат

Заповед № 210/03.08.2018 г. на Директора на ОД "Земеделие" Монтана, с която определя състава на Комисия за землищата на територията на община Якимово

Обява за заседание на Комисията