ОБЯВА

Печат

От 27.06.2018г. започва прием на документи за включване в програми  финансирани от Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане , процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд -2016г. – 2020г. за предоставяне на социалната услуга в общността „Осигуряване на топъл обяд в община Якимово”

За ползватели на услуга „Осигуряване на топъл обяд в община Якимово” могат да кандидатстват „Семейства и самотно живеещи пенсионери ,които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си“ живеещи на територията на  община Якимово.

Документи се подават от 27.06.2018г. до 10.07.2018г. в сградата на общинска администрация Якимово , ет.2,стая №8

Предоставяне на социалната услуга- 18 месеца , от 01.07.2018г. – 31.12.2019г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД- 2016г. – 2020г.”

Обявата може да видите ТУК