Уведомление за инвестиционно предложение

Печат

Община Якимово уведомява заинтересованите граждани на общината, че има следните две инвестиционни предложения:

Ремонт на ОУ "Д-р Петър Берон" в с. Якимово

Ремонт, обзавеждане и оборудване на ЦДГ "Слънчице" в с. Якимово