Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Доставка на бензин, дизелово гориво, газ пропан-бутан, смазочни масла и препарати за нуждите на служебните автомобили на общината

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово обявявя обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава Осма”А” от ЗОП с предмет: „Доставка на бензин, дизелово гориво, газ пропан-бутан, смазочни масла и препарати за нуждите на служебните автомобили на общината”

Протокол от 22.12.2014 от заседание на Комисията по провеждане на процедура за възлагане на обществената поръчка

Публична покана:Консултантски услуги по управление и отчитане по проект 12/321/01500„Рехабилитация на общински път,обект "Път МОN 1130/II-81, Расово-Лом/-граница Община (Лом –Якимово)-Комощица-/III-818/-Якимово-/III-818/ или Път IV-10127 Якимово-Комощица

Е-мейл Печат ПДФ

Публична покана с предмет: „Консултантски услуги по управление и отчитане по проект 12/321/01500  „Рехабилитация на общински път, обект "Път МОN 1130/II-81, Расово - Лом/ - граница Община (Лом - Якимово) - Комощица - /III - 818/ - Якимово - /III- 818/ или Път IV - 10127 Якимово - Комощица - стара номерация на пътя"

Прикачени файлове:
Изтегли файла (iziskvaniya_ucastnici_qkimovo_upr21102014.doc)Изисквания към участниците[ ]157 Kb
Изтегли файла (Obrazec-10-avtobiografiya_якимово_упр21102014.doc)Образец 10 - Автобиография[ ]92 Kb
Изтегли файла (Obrazec-11-razpolojenie ekspert_якимово_упр21102014.doc)Образец 11 - Декларация от експерт[ ]81 Kb
Изтегли файла (Obrazec-12-licni danni_якимово_упр21102014.doc)Образец 12 - Декларация по Закона за защита на личните данни[ ]79 Kb
Изтегли файла (Obrazec-13-dekl_za_podizalnitel_якимово_упр21102014.doc)Образец 13 - Декларация за участието или неучастието на подизпълнители[ ]93 Kb
Изтегли файла (Obrazec-14-dekl_от_podizalnitel_якимово_упр21102014.doc)Образец 14 - за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка[ ]87 Kb
Изтегли файла (Obrazec-15-cl.56-11_якимово_упр21102014.doc)Образец 15 - Декларация по чл. 56, ал. 1 , т.11 от ЗОП[ ]81 Kb
Изтегли файла (Obrazec-15а-dekl_clen_obedinenie_якимово_упр21102014.doc)Образец 15а - Декларация за групова и лична отговорност при изпълнението[ ]83 Kb
Изтегли файла (Obrazec-16-technicesko_predlojenie_якимово_упр21102014.doc)Образец 16 - Техническо предложение[ ]107 Kb
Изтегли файла (Obrazec-3-dekl.47,al.1 _al.2_якимово_упр21102014.doc)Образец 3 - Декларация по по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, и ал. 2, т.1, 3 и 4 от ЗОП[ ]87 Kb
Изтегли файла (Obrazec-4-dekl.47,al.1 _al.2_якимово_упр21102014.doc)Образец 4 - Декларация по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 2, т.2 , т.5 от ЗОП[ ]85 Kb
Изтегли файла (Obrazec-5-dekl.47,al.5_якимово_упр21102014.doc)Образец 5 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП[ ]91 Kb
Изтегли файла (Obrazec-6-cenovo_predlojenie_якимово_упр21102014.doc)Образец 6 - Ценово предложение[ ]94 Kb
Изтегли файла (Obrazec-7-decl.dogovori_якимово_упр21102014.doc)Образец 7 - Списък-Декларация на основните договори на участника[ ]101 Kb
Изтегли файла (Obrazec-8-priemane_usloviya_dogovor_якимово_упр21102014.doc)Образец 8 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП[ ]82 Kb
Изтегли файла (Obrazec-9-spisak eksperti_якимово_упр21102014.doc)Образец 9 - Списък на експертите,ангажирани в изпълнение на обществената поръчка[ ]92 Kb
Изтегли файла (obrazec_1_oferta_якимово_упр21102014.doc)Образец 1 - Оферта за участие[ ]83 Kb
Изтегли файла (Obrazec_2_admin_svedeniya_якимово_упр21102014.doc)Образец 2 - Административни сведения за участника[ ]81 Kb
Изтегли файла (Proekto-dogogvor_якимово_упр21102014.doc)Проект на договор[ ]136 Kb
Изтегли файла (Tehnicheski specifikacii_якимово_упр21102014.doc)Техническа спецификация[ ]211 Kb
Изтегли файла (МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ Якимово_упр21102014.doc)Методика за оценка на офертите[ ]105 Kb
Изтегли файла (покана в АОП.doc)Покана в АОП[ ]43 Kb
продължава>

Избор на консултант за осъществяване независим строителен надзор по време на строителството на обект:Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом–Комощица-/III-818/ -Якимово/III-818/ или Път IV-10127 Якимово–Комощица

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за осъществяване  независим строителен надзор по време на строителството на обект: „Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя” 

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ

Отговори по постъпили въпроси - 27.10.2014 - част 1

Отговори по постъпили въпроси - 27.10.2014 - част 2

До

всички участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Консултантски услуги по осъществяване на независим строителен надзор при изпълнението на проект: „Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя“


Съобщение за отваряне на ценовите офертите


 

Протокол № 1 от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класифициране на офертите откритата процедура

 

Протокол № 2 от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класифициране на офертите откритата процедура

 

Протокол № 2А от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класифициране на офертите откритата процедура

 

Протокол № 3 от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класифициране на офертите откритата процедура

 

Протокол № 3А от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класифициране на офертите откритата процедура

 

Решение № 1/20.01.2015 г. от работата на Комисията за определяне на изпълнител

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ на участниците- оценител ИВАН ПАСКОВ

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ на участниците - оценител КРЕМЕНА ДАНЕВА

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ на участниците- оценител КОНСТАНТИН ВЛАДОВ

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ на участниците- оценител БОРИС БОРИСОВ

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ на участниците- оценител ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ХАДЖИЕВА

Договор за възлагане на обществена поръчка


Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя“

Община Якимово обявява обществена поръчка с предмет: "Рехабилитация на общински Път MON 1130/II-81, Расово–Лом/Граница община (Лом –Якимово) – Комощица - /III-818/ - Якимово /III-818/ или Път IV-10127 Якимово – Комощица – стара номерация на пътя“

 

продължава>
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat