Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово отправя

ПОКАНА

за участие в пазарни консултации по чл. 44 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, общ. Якимово“

Покана (.pdf)

Оферта (.doc)

Техническо предложение (.doc)

Ценово предложение (.doc)

Количествено-стойностна сметка (.xls)

Техническа спецификация (.pdf)


Изработка/Доставка на спортни пособия – специално детско облекло

Е-мейл Печат ПДФ

logo_17.04.2019

Община Якимово открива процедура с предмет:

Процедурата е с предмет :„Изработка/Доставка на спортни пособия – специално детско облекло в изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.018-0001-C01 „Интеграция на уязвими групи в община Якимово“.

Обява

Условия за участие

Образци на документи

Техническа спецификация

Договор

Почистване на речното корито на р. Душилница

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово открива

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНО КОРИТО НА РЕКА ДУШИЛНИЦА ОТ ОТВОДЯЩИЯ КАНАЛ НА ЯЗОВИР „ИЛИЕВСКОТО“ ДО ОПАШКАТА НА ЯЗОВИР „ВЪЛКОВ ВРЪХ“ В СЕЛО КОМОЩИЦА, ОБЩИНА ЯКИМОВО, ОБЛАСТ МОНТАНА

продължава>

Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на община Якимово

Е-мейл Печат ПДФ

logo_17.04.2019

Община Якимово обявява обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с предмет „Доставка на канцеларски и офис материали за нуждите на община Якимово в изпълнение на проект – „Интеграция на уязвими групи в община Якимово“

Обява (.pdf)

Технически спецификации (.doc) Публикувано на 23.05.2019 г.

Условия за участие (.doc) Публикувано на 23.05.2019 г.

Образци за участие (.doc) Публикувано на 23.05.2019 г.

Договор за доставка (.doc) Публикувано на 23.05.2019 г.

 

ПРОТОКОЛ по чл. 97, ал.4 от ППЗОП за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти(*.pdf) Публикувано на 11.06.2019 г.

Страница 1 от 2

You are here: Профил на купувача
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat