Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 315

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/templates/ja_purity_ii/libs/ja.template.helper.php on line 130
Община Якимово - Новини
 

Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Новини

Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба

E-mail Print PDF
There are no translations available.

О Б Я В А

Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища, както следва: 

1. За военнo формированиe 32990 гр. Пловдив – 30 (тридесет) вакантни длъжности. 

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от: 

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЯКИМОВО

Вторник от 08,30 ч. до 16,00 ч.

Любомир Симеонов, тел. 0889 937 865 

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР

гр. Монтана, ул. „Арх. Младен Кръстев” № 1 (до Била, ет. 2, ст. 203)

Слави Димитров, тел. 096/300 475 

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Безименна” № 1

капитан Николай Асенов – 0888 702 502

Галина Маринова – 0888 122 599 

Срок за подаване на документите във Военно окръжие - Монтана - 31.03.2017 г.

 

Обява от Военно окръжие II степен – Монтана

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Военно окръжие II степен – Монтана набира кандидати за приемане на военна служба на лица завършили граждански, средни или висши училища във военни формирования на Сухопътните войски, както следва:

1. За  гарнизон Карлово и Казанлък – 300 (триста) вакантни длъжности.

2. За гарнизон Стара Загора – 150 (сто и петдесет) вакантни длъжности.

3. За военно формирование 44 220 - Пловдив – 36 (тридесет и шест) вакантни длъжности.

Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от: 

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ЯКИМОВО

Вторник от 08,30 ч. до 16,00 ч, Любомир Симеонов, тел. 0889 937 865

ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР

гр. Монтана, ул. „Арх. Младен Кръстев” № 1 (до Била, ет. 2, ст. 203) Слави Димитров, тел. 096/300 475

ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН – МОНТАНА

гр. Монтана, ул. „Безименна” № 1, капитан Николай Асенов – 0888 702 502, Галина Маринова – 0888 122 599

 Срок за подаване на документите във Военно окръжие - Монтана - 06.03.2017 г. 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ НА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Шофьор в Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда

Минимални изисквания: средно, средно-специално  образование. Да притежава валидно свидетелство за управление на МПС , категория D и две години стаж като шофьор .

Характер на работата: Управлява закупеното специализираното превозно средство по проекта, осигурява транспорт с цел посещаване на интегрираните услуги в Центъра, мобилна работа и др.

Изтеглете обявата ТУК

Съобщение по чл. 26,ал. 2 от Закона за нормативните актове

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение № 189 от Протокол 26/12.03.2009г., Изменена с Решение №296 от Протокол №36/14.12.2009г., на ОбС Якимово) в частта на чл.4, ал.1 и чл.15, ал.1

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и чл. 28 и във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), предлагам на вниманието на жителите на община Якимово в 30-дневен срок, считано от 20.01.2017г. за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения.

Предложения, препоръки и др. по проекта на изменение на Наредбата могат да бъдат подавани в деловодството на Общински съвет при община Якимово или на email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Read more...

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ВНОСИТЕЛ: д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Предлагаме  проект на Наредба за условията и реда за съставяне на  тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Якимово

като заинтересованите лица в 30 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it становища и предложения по проекта.

Докладна записка от Георги Миланов Георгиев Кмет на Община Якимово относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Якимово

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на  тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Якимово

 

Page 8 of 42

Последни новини

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: News
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat