Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 315

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/templates/ja_purity_ii/libs/ja.template.helper.php on line 130
Община Якимово - Новини
 

Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Новини

Съобщение по чл. 26,ал. 2 от Закона за нормативните актове

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Проект за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Приета с Решение № 189 от Протокол 26/12.03.2009г., Изменена с Решение №296 от Протокол №36/14.12.2009г., на ОбС Якимово) в частта на чл.4, ал.1 и чл.15, ал.1

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и чл. 28 и във връзка с чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове (ЗНА), предлагам на вниманието на жителите на община Якимово в 30-дневен срок, считано от 20.01.2017г. за обсъждане, представяне на становища, предложения и възражения.

Предложения, препоръки и др. по проекта на изменение на Наредбата могат да бъдат подавани в деловодството на Общински съвет при община Якимово или на email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Read more...

ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ВНОСИТЕЛ: д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Предлагаме  проект на Наредба за условията и реда за съставяне на  тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Якимово

като заинтересованите лица в 30 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it становища и предложения по проекта.

Докладна записка от Георги Миланов Георгиев Кмет на Община Якимово относно: Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Якимово

Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на  тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Якимово

 

Проект на бюджет 2017

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Проектобюджетът на ОБЩИНА ЯКИМОВО е разработен в съответствие с изискванията на :

1. Закон за публичните финанси

2. Закон за Държавния бюджет на Република България за 2017 г

3. Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Attachments:
Download this file (proekt_budjet_2017.pdf)Проект на бюджет 2017[ ]154 Kb

Покана за публично обсъждане на бюджет 2017 г.

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Кметът на Община Якимово г-н Георги Георгиев, кани жителите на община Якимово, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства и цялата общественост на

Публично обсъждане на бюджет 2017 г.

На 04.01.2017 г. /четвъртък/ от 14.30 часа в Заседателната зала на общината в с. Якимово, ул. "Европа" № 8, ще бъде представен на Вашето внимание проект на бюджет 2017 за обсъждане.

Предложения към проекта за бюджет се събират от служители на общинската администрация по населените места и в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общината в срок до 03.01.2017 г.

Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да присъствате

Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи, за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Читалище „Владимир Ваков“ в с. Комощица

E-mail Print PDF
There are no translations available.

До СОФСТРОЙ ММ ЕООД

ЕИК: 175158524

Седалище и адрес на управление: гр. София 1421

Кв.”Лозенец”, ул.”Никола Козлев” №5, ет.1, ап.1

Представлявано от: Момчил Данаилов Момчилов


Относно: Решение за класиране и избор на изпълнител в публично състезание с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи, за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Читалище „Владимир Ваков“ в с. Комощица, община Якимово”

Read more...

Page 7 of 41

You are here: News
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat