Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Протоколи и Решение за избор на изпълнител - Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци

Е-мейл Печат ПДФ

До всички заинтересовани лица и участници

Въпрос на връзка с процедурата -  „Рехабилитация на уличната мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, община Якимово, финансиране по процедура приключване на проект за предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции за създаване, използване или разглеждане на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мека 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.001 - УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и / или рехабилитация на нови и други улици и тротоари и оборудване и принадлежности за тези “ .

Протокол от работата на комисията във връзка с изпълнение на указания от Възложителя в Решение №7 от 03.07.2020 г.(.pdf)

Решение за избор на изпълнител (.pdf)

Тази документация по тази публична поръчка може да видите ТУК

Последно променен на Понеделник, 13 Юли 2020 18:20

Отмяна избор на изпълнител - Рехабилитация на улична мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци

Е-мейл Печат ПДФ

До всички заинтересовани лица и участници

Въпрос на връзка с процедурата -  „Рехабилитация на уличната мрежа в с. Якимово и с. Дългоделци, община Якимово, финансиране по процедура приключване на проект за предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции за създаване, използване или разглеждане на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мека 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” № BG06RDNP001-7.001 - УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и / или рехабилитация на нови и други улици и тротоари и оборудване и принадлежности за тези “ .

Решение № 7 / 03.07.2020 г, за отмяна на Решение № 4 / 21.05.2020 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнение (.pdf)

Тази документация по тази публична поръчка може да видите ТУК

Провеждане на обществено обсъждане на областен план за развитие на горските територии на област Монтана и доклад за екологичната му оценка

Е-мейл Печат ПДФ

Регионална дирекция по горите – Берковица

Обявява

На основание чл. 58, ал. 4 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, организира обществени обсъждания на проекта на Областния план за развитие на горските територии на област Монтана (ОПРГТ) и на доклада за екологична оценка (ДЕО) към него.

Последно променен на Четвъртък, 09 Юли 2020 12:28 продължава>

Страница 1 от 114

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Новини
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat