Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Филтър по заглавие 
Покажи # 
# Заглавие на статията Посещения
1 Доставка чрез покупка на течни горива смазочни масла и препарати за нуждите на служебните автомобили и автобуси на община Якимово 3485
2 НОВА ПРОЦЕДУРА - “Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи, за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Читалище „Владимир Ваков“ в с. Комощица, община Якимово” 4021
3 НОВА ПРОЦЕДУРА - „Избор на изпълнител за доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по Проект № BG05M9OP001-2.002-0284-C01 – „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” 3239
4 „Избор на изпълнител за доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по Проект № BG05M9OP001-2.002-0284-C01 – „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” за нуждите на общината 3164
5 Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Якимово 3090
6 ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА изготвяне на инвестиционен проект във фаза "ТЕХНИЧЕСКА" за “Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на Читалище “Алекси Беремлиев-1926“ 3349
7 Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги, за “Реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и обзавеждане на Читалище “Алекси Беремлиев-1926“,с. Якимово 3557
8 Строително – монтажни работи на сгради във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Якимово по обособени позиции 3680
9 Избор на проектант за изготвяне на Работни проекти и изпълнение на дейности по авторски надзор 4293
10 Изготвяне на Заявления за кандидатстване по Мярка М07 3942
11 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ИЛИ ДОБИВ - Язовир „Илиевското” 2914
12 Обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за ОДЗ „Слънчице“ с. Якимово 2856
13 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ИЛИ ДОБИВ - Язовир „Козоровец” 2936
14 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА УСЛУГА ИЛИ ДОБИВ - Язовир „Пътен вариант” 3245
15 Избор на проектант за изготвяне на Технически проект за обект: "Благоустрояване на улична мрежа в с.Якимово 5044
16 Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на Oбщина Якимово до мястото на обезвреждане – регионално депо гр. Монтана 3919
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat