Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Конкурси

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за длъжността – Главен архитект на община Якимово

Е-мейл Печат ПДФ

Въз основа на Протокол № 1 от 18.08.2023 г., конкурсната комисия назначена със Заповед № 97 от 25.07.2023 г. на Кмета на Община Якимово , реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

арх. Натали  Първанова Евтимова

Допуснатият до участие в конкурса кандидат, трябва да се яви на тест на 01.09.2023 г. от 13,30 часа в сградата на Община Якимово - заседателна зала (2-ри етаж)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: Константин Владов- Заместник-кмет

Kонкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово, на основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда (КТ), във вр. с чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 7, ал. 12 и §1 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА), и на осн. Заповед №  97/25.07.2023 г. на кмета на Община Якимово,

ОБЯВЯВА

конкурс за заемане по трудово правоотношение на длъжността

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

по длъжностното разписание и структурата на общинска администрация Якимово, при следните условия:

продължава>
opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Конкурси
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat