Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Обява за продажба

Е-мейл Печат ПДФ
Обява за продажба

Продажба на гранитови павета

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА ЯКИМОВО ОБЯВЯВА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ 

за продажба на гранитови павета /втора употреба/ – частна общинска собственост
Обявата може да видите ТУК

З А П О В Е Д №167 / 08.08.2019 г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.78, ал.7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Протокол от 07.08.2019г. на комисия, назначена със Заповед №165/05.08.2019г. на Кмета на Община Якимово

 ОПРЕДЕЛЯМ :

За спечелил публично оповестения търг с явно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 години,  на обект частна общинска собственост  - Урегулиран поземлен имот I, кв.59 – землището на с. Комощица, общ. Якимово, обл.Монтана.

Светослав Йорданов Енофитов, от с.Комощица,  с достигната от него тръжна цена в размер на 649.00лв./год.наем / Шестотин четиридесет и девет лева / лв. /год.наем – без вкл. ДДС /.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщаване за издаването й.

Препис от заповедта да се обяви на таблото на Община Якимово за сведение.

Заповедта да се връчи по реда на АПК на спечелилия участник търга.

 

............................................

д-р Георги Георгиев

Кмет на Община Якимово

Обявява търг с явно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост

Е-мейл Печат ПДФ

Търгът ще се проведе на 05.08.2019 г. от 13.00 часа в сградата на общината – заседателна зала, Якимово, ул. Европа № 8, ет.2.  Повторен търг ще се проведе на 20.08.2019 г. от 13.00ч.

Повече информация може да видите ТУК

Страница 5 от 16

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Търгове
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat