Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Отчет за изпълнението на Програмата за дейностите с отпадъците на територията на община Якимово за 2023г.

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми граждани на община Якимово , предоставяме Ви Отчета за изпълнението на Програмата за дейностите с отпадъците на територията на община Якимово за 2023г. , приет на 25.03.2023г. с решение №48 , от протокол №8 на Обс Якимово

Инвестиционно предложение

Е-мейл Печат ПДФ

Съгласно чл.4 ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  уведомяваме  гражданите на община Якимово относно постъпило ИП от РИОСВ Монтана в община Якимово , а именно:

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ИП)“Промяна в дейностите по оползотворяване към инвестиционно предложение за „Подмяна на част от оборудването на енергиен комплекс за ВЕИ , с цел използване на неопасни отпадъци като гориво за производство на електроенергия „ в ПИ с идентификатор 22873.98.49 по кадастралните регистри на с.Долно Церовене , общ. Якимово , с възложител :“ЕКОЕН 8 „ ЕООД

Страница 1 от 53

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Новини
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat