Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВЛЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ОТНОСНО: Инвестиционно предложение

Искане

План-сметката за разходите и приходите по сметосъбиране - Проект

Е-мейл Печат ПДФ

 

Уведомяваме Ви, че Община Якимово има открита процедура за приемане на план-сметка за дейностите по
управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024 г.
На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 21.11.2023 г., за
предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект.
На основание чл. 66, ал.1 от АПК, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата на
Община Якимово - https://www.iakimovo.org, на 21.11.2023 г., обявен е на информационното табло в сградата
на Община Якимово на същата дата.
Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината   qkimovo@net-
surf.net  и в Центъра за административно обслужване  в сградата на общинска администрация на адрес:
с.Якимово, ул. „Европа” № 8.
План сметката ще бъде подложена на обществено обсъждане на 18 декември  2023 г., от 10:00 часа в
заседателната зала на община Якимово ,ул."Европа"8,ет.2 

Уведомяваме Ви, че Община Якимово има открита процедура за приемане на план-сметка за разходите и приходите по сметосъбиране , сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, поддържане  чистотата на териториите за обществено ползване за 2024г. На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 21.11.2023 г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект. На основание чл. 66, ал.1 от АПК, настоящият проект за решение е публикуван на интернет страницата наОбщина Якимово - https://www.iakimovo.org, на 21.11.2023 г., обявен е на информационното табло в сградатана Община Якимово на същата дата. Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината     Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.   и в Центъра за административно обслужване  в сградата на общинска администрация на адрес: с.Якимово, ул. „Европа” № 8. План сметката ще бъде подложена на обществено обсъждане на 18 декември  2023 г., от 10:00 часа взаседателната зала на община Якимово ,ул. Европа 8,ет.2

 Проект на План-сменка във връзка с чл. 62 от ЗМДТ за определяне приходите от ТБО и извършените разходи за дейностите по чл. 62 за 2024 г.

 

Приемна КЗД - Общ.Якимово

Е-мейл Печат ПДФ

Приемна КЗД - Общ.Якимово

Планиране социални услуги в област Монтана

Е-мейл Печат ПДФ

ВАЖНО! планиране социални услуги в област Монтана

Информираме Ви, че анализът и предложението за Картата на областните и общинските администрации, са публикувани на сайта на АСП и може да свалите 2-та файла от там. Линк към сайта на АСП:

 

https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialni-uslugi/planirane-na-socialnite-uslugi/

 

Обръщаме внимание, че е от изключителна важност публикуването на  Анализа и предложението за Картата на сайта на Областна администрация и общинските администрации да се осъществи най-късно до обяд на 12.10.2023 г., за да тече едномесечния срок за обществено обсъждане.

Обява за спектакъл

Е-мейл Печат ПДФ

В рамките на проекта на фондация Арте Вива "Спектакли за всяко българско дете - 3", финансиран по Програма за разпространение на Министерство на културата, на 13.10.2023 г. от 11.00 часа, в читалище „Алекси Беремлиев-1926“ с. Якимово, децата на община  Якимово  ще могат да гледат безплатно спектакъла "Привет, магьоснице, и сбогом".  Очакваме ви!

Страница 2 от 53

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Новини
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat