Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 315

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/templates/ja_purity_ii/libs/ja.template.helper.php on line 130
Община Якимово - Новини
 

Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Новини

Протокол за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На вниманието на всички заинтересовани лица:

по обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява  с предмет  „Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на Община Якимово“

Протокол за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти

Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК

Разяснения - Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Якимово

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На вниманието на всички заинтересовани лица:

РАЗЯСНЕНИЯ

по обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява  с предмет  „Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на Община Якимово“

1. Разяснения

2. Образец 9.1

Цялата документация по тази обществена поръчка може да видите ТУК

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

ВНОСИТЕЛ : д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Предлагаме  проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ЯКИМОВО, като заинтересованите лица в 14 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it становища и предложения по проекта

МОТИВИ:

С оглед политиката на осигуряване на подкрепа на младите хора в Община Якимово и задоволяване потребностите от изпълнителски и ръководни кадри, Община Якимово предприема мерки за задържане на младите и образовани хора  в общината.

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

ВНОСИТЕЛ : д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Предлагаме  проект на НАРЕДБА ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКИМОВО., като заинтересованите лица в 14 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it становища и предложения по проекта

МОТИВИ:

Във връзка с промени в нормативната уредба е необходимо да се извърши съществена промяна в областта на подзакоконовите нормативните актове, уреждащи опазване на селскостопанското имущество,които актове се  приемат от общински съвет Якимово,.

Изменение и допълнение на действащите до сега разпоредби в тази област няма да доведе до търсения резултат.

В тази връзка е изготвен изцяло нов проект на Наредба за опазване на селскостопанското имущество, който предлагам на Вашето внимание за разглеждане и приемане.

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на Допълнение на НАРЕДБА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на Допълнение на НАРЕДБА

ВНОСИТЕЛ : д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Предлагаме  проект на  Допълнение на Наредбата  за определяне размера на местните данъци на територията на община Якимово, като заинтересованите лица в 14 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  становища и предложения по проекта

МОТИВИ:

Приемането на Допълнение на Наредбата  за определяне размера на местните данъци на територията на община Якимово се налага поради : Поради направените  допълнения на Закона за местни данъци и такси ,обнародвани в Държавен вестник бр.32 от 7.04.2016 г.

(Няма тема)

Page 10 of 40

You are here: News
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat