Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 315

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/templates/ja_purity_ii/libs/ja.template.helper.php on line 130
Община Якимово - Новини
 

Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Новини

Протокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти

E-mail Print PDF
There are no translations available.

До всички заинтересовани лица

Относно: Обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по Проект № BG05M9OP001-2.002-0284-C01 – „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” за нуждите на община Якимово“

Цялата документация може да видите ТУК

МЕРКИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА, ФИНАНСИРАНА ПО ОПРЧР И ОПНОИР

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАВАНЕ И ПОДБОР НА ИДЕЙНИ КОНЦЕПЦИИ НА ОБЩИНИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА КОИТО СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ МЕРКИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА, ФИНАНСИРАНА ПО ОПРЧР И ОПНОИР

Община Якимово отправя покана към заинтересовани НПО и работодатели за участие като партньори при реализация на операция „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“ по ОПРЧР и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“  на ОПНОИР.

Read more...

Удължаване срока на процедурата за доставка на специализирано превозно средство

E-mail Print PDF
There are no translations available.

До всички заинтересовани лица

Относно: Обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по Проект № BG05M9OP001-2.002-0284-C01 – „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда” за нуждите на община Якимово“

Цялата документация може да видите ТУК

Обявление по реда на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

E-mail Print PDF
There are no translations available.

ВНОСИТЕЛ: д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО 

Предлагаме  проект за изменение и допълнение на НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКИМОВО, като заинтересованите лица в 14 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it становища и предложения по проекта

Мотиви : Намаляването на  размера на данък  МПС се прави с цел по-голяма събираемост на налога и алтернативно използване на МПС в район с голяма безработица и обществен превоз на голям интервал от време, водещо до неудобства при пътуването на гражданите до административните центрове, здравни заведения и други институции и засилване на тенденцията за прехвърляне регистрацията на автомобили към съседни общини с по-приемлив данък.

Заповед за прекратяване на процедура

E-mail Print PDF
There are no translations available.

До всички заинтересовани лица

Относно: Публично състезание с предмет: “Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи, за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Читалище „Владимир Ваков“ в с. Комощица, община Якимово”

Заповед за прекратяване на процедурата

Цялата документация може да видите ТУК

Page 9 of 41

You are here: News
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat