Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 315

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/templates/ja_purity_ii/libs/ja.template.helper.php on line 130
Община Якимово - Новини
 

Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Новини

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

ВНОСИТЕЛ : д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Предлагаме  проект на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИ - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОБЩИНА ЯКИМОВО, като заинтересованите лица в 14 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it становища и предложения по проекта

МОТИВИ:

С оглед политиката на осигуряване на подкрепа на младите хора в Община Якимово и задоволяване потребностите от изпълнителски и ръководни кадри, Община Якимово предприема мерки за задържане на младите и образовани хора  в общината.

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на НАРЕДБА

ВНОСИТЕЛ : д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Предлагаме  проект на НАРЕДБА ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯКИМОВО., като заинтересованите лица в 14 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it становища и предложения по проекта

МОТИВИ:

Във връзка с промени в нормативната уредба е необходимо да се извърши съществена промяна в областта на подзакоконовите нормативните актове, уреждащи опазване на селскостопанското имущество,които актове се  приемат от общински съвет Якимово,.

Изменение и допълнение на действащите до сега разпоредби в тази област няма да доведе до търсения резултат.

В тази връзка е изготвен изцяло нов проект на Наредба за опазване на селскостопанското имущество, който предлагам на Вашето внимание за разглеждане и приемане.

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на Допълнение на НАРЕДБА

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Обявление по реда на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за Проект на Допълнение на НАРЕДБА

ВНОСИТЕЛ : д-р ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  -  КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО

Предлагаме  проект на  Допълнение на Наредбата  за определяне размера на местните данъци на територията на община Якимово, като заинтересованите лица в 14 - дневен срок от публикуването и на интернет страницата на община Якимово, могат  да предоставят в Община Якимово или на e-mail:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  становища и предложения по проекта

МОТИВИ:

Приемането на Допълнение на Наредбата  за определяне размера на местните данъци на територията на община Якимово се налага поради : Поради направените  допълнения на Закона за местни данъци и такси ,обнародвани в Държавен вестник бр.32 от 7.04.2016 г.

(Няма тема)

О Б Я В А

E-mail Print PDF
There are no translations available.

В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед №167 от 04.08.2016г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на  ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Якимово ще се проведат в сградата на Община Якимово, заседателна зала, както следва:

 

На 11.08.2016г. от 10.00ч. – за землищата на с. Якимово, с. Долно Церовене, с.Комощица и с. Дългоделци

Протокол на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти

E-mail Print PDF
There are no translations available.

На вниманието на всички заинтересувани лица:

Протокол на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на оферти

ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Строително – монтажни работи на сгради във връзка с изпълнението на инвестиционната програма на община Якимово по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Ремонт и изграждане на покрива на филиала на Детската градина в с. Дългоделци и Обособена позиция 2: Ремонт на покрива на Кметство – с. Дългоделци“

Цялата документация по тази процедура може да видите ТУК

 

Attachments:
Download this file (protokol_05.08.16.pdf)Протокл[ ]1551 Kb

Page 9 of 38

Последни новини

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: News
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat