Община Якимово

официален сайт

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Тарифи за растения и животни

Е-мейл Печат ПДФ
ТАРИФА

за таксите , които се заплащат за ползване на лечебните растения , семена , репродуктивни материали , животни и др. под. от земи ,гори , води и водни обекти общинска собственост

Наименование
Мярка
Такса
1
2
3
4
І.
Растения ,горски плодове , гъби в сурово състояние и животни
 
 
1.
Грудки , корени , коренища (с изключение на такива от репей , коприва , троскот)
Кг
0,02
2.
Листа (с изключение на такива от коприва)
 
 
 
 • орех
кг
0,01
 
 • други
кг
0,02
3.
Стръкове (с изключение на такива от маточина)
кг
0,02
4.
Цветове (с изключение на такива от лайка)
кг
0,02
5.
Плодове
 
 
 
 • хвойна синя
кг
0,05
 
 • шипка
кг
0,03
 
 • орех , обикновен кестен
кг
0,08
 
 • други
кг
0,02
6.
Семена и репродуктивни материали от всички дървесни и храстови видове , използвани за производство на посадъчен материал
 
 
 
 • борови шишарки
кг
0,01
 
 • от иглолистни видове
кг
0,25
 
 • жълъд , бадем , лешник
кг
0,05
 
 • други
кг
0,08
 
 • тополови резници
Бр
0,02
 
 • резници от други видове
Бр
0,01
7.
Пъпки
кг
0,04
8.
Кори
 
 
 
 • корков дъб
кг
0,05
 
 • обикновен кестен
кг
0,02
 
 • други
кг
0,02
9.
Лешеи , мъхове
 
 
 
 • боров , дъбов лишей
кг
0,04
 
 • други
кг
0,03
 
 • мъхове
кг
0,04
10.
Гъби
 
 
 
 • смръчкула
кг
0,20
 
 • пачи крак
кг
0,14
 
 • манатарка
кг
0,11
 
 • сиво – жълт пачи крак
кг
00
0,03
 
 • рижийка , челядинка
кг
0,02
 
 • масловка
кг
0,03
 
 • други
кг
0,03
11.
Събиране на охлюви
кг
0,05
12
Събиране на раци
кг
0,15
13.
Улов на жаби
кг
0,10
ІІ.
Билки  в  сурово  състояние
 
 
1.
Грудки , корени , коренища
 
 
 
 • божур, иглика ,коренища , ранилист , решетка ,горска ягода
кг
0,05
 
 • кукуряк , мъжка папрат , сладка папрат ,чемерика
кг
0,04
 
 • бъзак , гръмотрън , синя жлъчка
кг
0,01
 
 • глухарче , девесил , чер оман ,пищялка ,чобанка
кг
0,01
 
 • други
кг
0,02
2.
Листа
 
 
 
 • мечо грозде
кг
0,04
 
 • червена и черна боровинка
кг
0,02
 
 • бръшлян , чобанка
кг
0,02
 
 • глог , живовляк , леска , липа , люляк ,чер оман, горска ягода
кг
0,01
 
 • бреза , върба , къпина , лопен , малина , подбел
кг
0,01
 
 • други
кг
0,02
3.
Стръкове
 
 
 
 • блатно кокиче
кг
0,05
 
 • горицвет , лазаркиня
кг
0,04
 
 • гълъбови очички , зайча сянка , залист бодлив , лечебен исоп ,
прозорче жълто , шапиче
кг
0,03
 
 • зимзелен , лудо биле , ранилист , миризлива теменуга , планинска  теменуга
кг
0,02
 
 • дяволска уста , жълт кантарион , червен кантарион , мащерка , очанка , обикновен  риган
кг
0,02
 
 • велигденче , върбинка , жаблек , златна пръчица ,изсипличе , камшик , лепка , медуница ,миши уши , пача трева , обикновен пелин , пчелник , бял равнец
кг
0,01
 
 • врабчови чревца , вратига , глухарче , еньовче , змийско мляко , бял имел , жълта комунига , мокреш , чер оман , росопас , трицветна теменуга , хвощ
кг
0,01
 
 • други
кг
0,02
4.
Цветове
 
 
 
 • липа
кг
0,05
 
 • божур иглика
кг
0,03
 
 • метличина , паричка ,подбел,ралица, слез , тъжник  блатен
кг
0,02
 
 • бяла акация , бъз
кг
0,01
 
 • вратига , глог , бял равнец
кг
0,01
 
 • други
кг
0,02
5.
Плодове
 
 
 
 • червена и черна боровинка , червена хвойна
кг
0,08
 
 • кисел трън , къпина , малина
кг
0,02
 
 • бъз , глог , конски кестен , киселица
кг
0,01
 
 • бъзак , трънка
кг
0,01
 
 • други
кг
0,02

 

 

Наименование

 

Мярка

 

Такса

1

2

3

4

І.

Растения ,горски плодове , гъби в сурово състояние и животни

 

 

1.

Грудки , корени , коренища (с изключение на такива от репей , коприва , троскот)

Кг

0,02

2.

Листа (с изключение на такива от коприва)

 

 

 

 • орех

кг

0,01

 

 • други

кг

0,02

3.

Стръкове (с изключение на такива от маточина)

кг

0,02

4.

Цветове (с изключение на такива от лайка)

кг

0,02

5.

Плодове

 

 

 

 • хвойна синя

кг

0,05

 

 • шипка

кг

0,03

 

 • орех , обикновен кестен

кг

0,08

 

 • други

кг

0,02

6.

Семена и репродуктивни материали от всички дървесни и храстови видове , използвани за производство на посадъчен материал

 

 

 

 • борови шишарки

кг

0,01

 

 • от иглолистни видове

кг

0,25

 

 • жълъд , бадем , лешник

кг

0,05

 

 • други

кг

0,08

 

 • тополови резници

Бр

0,02

 

 • резници от други видове

Бр

0,01

7.

Пъпки

кг

0,04

8.

Кори

 

 

 

 • корков дъб

кг

0,05

 

 • обикновен кестен

кг

0,02

 

 • други

кг

0,02

9.

Лешеи , мъхове

 

 

 

 • боров , дъбов лишей

кг

0,04

 

 • други

кг

0,03

 

 • мъхове

кг

0,04

10.

Гъби

 

 

 

 • смръчкула

кг

0,20

 

 • пачи крак

кг

0,14

 

 • манатарка

кг

0,11

 

 • сиво – жълт пачи крак

кг

00

0,03

 

 • рижийка , челядинка

кг

0,02

 

 • масловка

кг

0,03

 

 • други

кг

0,03

11.

Събиране на охлюви

кг

0,05

12

Събиране на раци

кг

0,15

13.

Улов на жаби

кг

0,10

ІІ.

Билки  в  сурово  състояние

 

 

1.

Грудки , корени , коренища

 

 

 

 • божур, иглика ,коренища , ранилист , решетка ,горска ягода

кг

0,05

 

 • кукуряк , мъжка папрат , сладка папрат ,чемерика

кг

0,04

 

 • бъзак , гръмотрън , синя жлъчка

кг

0,01

 

 • глухарче , девесил , чер оман ,пищялка ,чобанка

кг

0,01

 

 • други

кг

0,02

2.

Листа

 

 

 

 • мечо грозде

кг

0,04

 

 • червена и черна боровинка

кг

0,02

 

 • бръшлян , чобанка

кг

0,02

 

 • глог , живовляк , леска , липа , люляк ,чер оман, горска ягода

кг

0,01

 

 • бреза , върба , къпина , лопен , малина , подбел

кг

0,01

 

 • други

кг

0,02

3.

Стръкове

 

 

 

 • блатно кокиче

кг

0,05

 

 • горицвет , лазаркиня

кг

0,04

 

 • гълъбови очички , зайча сянка , залист бодлив , лечебен исоп ,

прозорче жълто , шапиче

кг

0,03

 

 • зимзелен , лудо биле , ранилист , миризлива теменуга , планинска  теменуга

кг

0,02

 

 • дяволска уста , жълт кантарион , червен кантарион , мащерка , очанка , обикновен  риган

кг

0,02

 

 • велигденче , върбинка , жаблек , златна пръчица ,изсипличе , камшик , лепка , медуница ,миши уши , пача трева , обикновен пелин , пчелник , бял равнец

кг

0,01

 

 • врабчови чревца , вратига , глухарче , еньовче , змийско мляко , бял имел , жълта комунига , мокреш , чер оман , росопас , трицветна теменуга , хвощ

кг

0,01

 

 • други

кг

0,02

4.

Цветове

 

 

 

 • липа

кг

0,05

 

 • божур иглика

кг

0,03

 

 • метличина , паричка ,подбел,ралица, слез , тъжник  блатен

кг

0,02

 

 • бяла акация , бъз

кг

0,01

 

 • вратига , глог , бял равнец

кг

0,01

 

 • други

кг

0,02

5.

Плодове

 

 

 

 • червена и черна боровинка , червена хвойна

кг

0,08

 

 • кисел трън , къпина , малина

кг

0,02

 

 • бъз , глог , конски кестен , киселица

кг

0,01

 

 • бъзак , трънка

кг

0,01

 

 • други

кг

 0,02

 

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. ПИ общинска собственост, които са полски пътища и са включени в масивите , и се обработват – да се приемат за същата категория като съседните му имоти.
2. Базовите стойности за наем на земеделски земи влизат в сила за стопанска година 2009 - 2010 год.
opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Обслужване на граждани Тарифи за растения и животни
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat