Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Тарифи за наем

Е-мейл Печат ПДФ
ТАРИФА
за цена на 1 кв.м. площ на терени и обекти частна общинска собственост

ПО
РЕД
ВИДОВЕ ОБЕКТИ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ / ДЕЙНОСТИ
СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ
ТЕРЕНИ И ТРОТОАРИ
І-ва  ЗОНА
лв/кв.м.
ІІ-ра  ЗОНА
лв/кв.м.
І-ва  ЗОНА
 лв/кв.м.
ІІ-ра  ЗОНА
 лв/кв.м.
1
1.1
1.2
ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
Всички видове производства
За складови нужди
0.80
0.40
0.65
0.30
0.40
0.20
0.30
0.10
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ
Търговия с хранителни стоки
Търговия с нехранителни и промишлени стоки
Търговия с кафе, цигари и алкохол
Търговия с луксозни стоки и бутик
Търговия с лекарства, билки, медикаменти и/ или препарати за РЗ
Търговия с книги вестници, списания и др. подобни
Смесени магазини
1.00
1.00
1.00
1.50
1.50
0.50
1.30
0.80
0.80
0.80
1.20
1.00
0.40
1.20
0.80
0.80
2.00
1.00
-
0.50
1.00
0.50
0.50
1.00
0.80
-
0.40
0.80
3
3.1
3.2
3.3
ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, ОТДИХ И ТУРИЗЪМ
Сладкарници, кафе-сладкарници и др.подобни заведения с продажба и консумация на безалкохолни напитки
Заведения за общ. хранене и отдих с продажба и консумация на алкохол (кафе-аперитиви, барове, дискотеки, пивници и дрподобни)
Нощни заведения
1.00
1.10
2.30
0.90
0.80
2.00
0.70
0.70
-
0.60
0.50
-
4
4.1
4.2
4.3
ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ
Шивашки, дърводелски, железарски, автомонтьорски и др.подобни
Здравни
Спортен тотализатор, РТ сервизи, КТВ оператори, и др. подобни
0.80
1.20
1.30
0.65
1.00
1.00
0.70
-
1.30
0.60
-
1.00
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Фирмени офиси, кантори, представителства, партийни представителства  и др. подобни
Клубове
Жилищна площ, дворно място
Гаражи за автомобили
1.40
1.40
0.30
0.20
1.20
1.20
0.25
0.20
6.
6.1
ДВИЖИМИ ВЕЩИ
Оборудване, обзавеждане, машини и съоръжения  -              1 % от балансова стойност

 

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Когато се извършват различни видове дейности в едно помещение, размера на наема се определя по преценка на назначената от кмета на община комисия.
2. Наемните цени в кметствата се определят по цените за ІІ-ра зона от Тарифата.
3. Годишната наемна цена за ползване на празни дворни места от граждани е в размер на ......10,00...лв/дка , за ползване на които в началото на всяка календарна година се разрешава ползването на дворни места само за селскостопански нужди.
Наемите на здравните заведения се ползват със специални (преференциални) наемни цени , определени на ...10.% от посочените в по-горната таблица тарифи по т.4.2

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Обслужване на граждани Тарифи за наем
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat