Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Удължаване срока за подаване на оферти - проектиране и авторски надзор на обект проектирането на улично осветление и трасета

Е-мейл Печат ПДФ

ЗАПОВЕД № 16/25.02.2020 г.

На основание чл.44 , ал.2 от ЗМСМА и във връзка с провеждането на процедура за избор на изпълнител по реда на глава 26 от ЗОП с предмет „Проектиране и авторски надзор на обект проектирането на улично осветление и трасета на община Якимово по проект : Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините”, с номер BGENERGY-2.001, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското  икономическо пространство 2014-2021г“  , публикувана с обява № 1/13.02.2020 г. и на основание чл.188, ал.2 от ЗОП 

У Д Ъ Л Ж А В А М 

СРОКА за получаване на оферти по посочената обява с 3 /три/ работни дни, считано от днес. Краен срок за получаване на оферти определям на 27.02.2020 г., 16:00 часа.

Всички останали условия по обявата не се променят.

ПУБЛИЧНО ЗАСЕДАНИЕ за отваряне на постъпилите оферти в посочената да се състои на 28.02.2020 г. от 11.30 часа в заседателната зала на сградата на общинска администрация- Якимово, на адрес: с.Якимово, ул.Европа №8.

За извършената промяна да се предприемат действия по публикуване на информация в Регистъра на обществените поръчки и Профила на купувача на официалния интернет адрес на община Якимово.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД

Д-р Георги Георгиевq Кмет на община Якимово+

Цялата документация по таци процедура може да видите ТУК

Заповедта може да видите ТУК

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Новини Удължаване срока за подаване на оферти - проектиране и авторски надзор на обект проектирането на улично осветление и трасета
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat