Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 315

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/templates/ja_purity_ii/libs/ja.template.helper.php on line 130
Община Якимово - Regulations
 

Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Regulations

E-mail Print PDF

НАРЕДБА за изискванията и реда за отглеждане на домашни животни на територията на Община Якимово

НАРЕДБА за условията и реда за установяване на жилищните нужди за настаняване под наем в общински жилища

НАРЕДБА за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Якимово

Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Якимово

НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на община Якимово

НАРЕДБА за опазване на обществения ред, борба с бедствия, поддържане на чистотата, опазване на околната среда, комунално-битовата дейност и защита на имуществото на гражданите на територията на Община Якимово

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

НАРЕДБА за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Якимово

НАРЕДБА за управление на общинските пътища в община Якимово

НАРЕДБА за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

НАРЕДБА за извършване на търговска дейност на територията на община Якимово

НАРЕДБА за регистрация, организация и работа на обектите за търговия, туризъм и услуги

НАРЕДБА за реда и условията, при които общината упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества

НАРЕДБА за организацията и работа на обектите за търговия, туризъм и услуги на община Якимово

НАРЕДБА за устройството и управлението на гробищните паркове в Община Якимово

НАРЕДБА за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Якимово  

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини  на територията на  община Якимово

 

You are here: Наредби
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat