Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.91 от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП  от 11.04.2019г. на Централната избирателна комисия, кметът на община Якимово ще проведе консултации за определяне състава и членовете на секционните  избирателни комисии в Община Якимово за произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България,насрочени за  26.05.2019  г

Консултациите ще се проведат на 18.04.2019 год. /четвъртък/, от 10.00 ч.,в  кабинета на кмета на община Якимово.

В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-ото Народно събрание. ,а именно :партия ГЕРБ ; коалиция БСП за България ; коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО“ ; партия ДПС ; партия „ВОЛЯ“

В консултациите участват и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени,а именно -  коалиция Реформаторски блок (РБ);  ; коалиция ”ББЦ ,ВМРО-БНД,ЗНС,Движение Гергьовден”

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

На консултациите всички представители на политическите сили следва да представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:                                                                                                                                                    наименованието  на партията или коалицията, която прави предложението; три имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“

д-р Георги Георгиев

Кмет на Община Якимово

12.04.2019 г.

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Местни избори 2019 СЪОБЩЕНИЕ
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat