Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 315

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/templates/ja_purity_ii/libs/ja.template.helper.php on line 130
Община Якимово - ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1
 

Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Община Якимово отправя покана към заинтересовани НПО,  работодатели, детски градини и училища  за участие като партньори при реализация на проект по процедура  „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“  - Компонент 1.

Общата  цел на проекта е  да допринесе за повишаването качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности в община Якимово, вкл. ромите чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход.

Специфична цел по ОП „Развитие на човешките ресурси“:

-         Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи.

-         Осигуряване на достъп до образование и обучение.

-         Подобряване достъпа до социални и здравни услуги.

-         Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.

Специфична цел по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“:

-         Специфичната цел на операцията е насочена към подкрепа за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение.

Заинтересованите организации следва да представят писмо за изразяване на интерес за партньорство /свободен текст/, в един  оригинал в деловодството на Община Якимово на адрес: с.Якимово, ул.”Европа” №8

Срок за представяне на документите: до 16,00 ч. на 16.04.2018 г.

You are here: News ВЪВ ВРЪЗКА С КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat