Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 315

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/templates/ja_purity_ii/libs/ja.template.helper.php on line 130
Община Якимово - ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА УЛИЧНА МРЕЖА НА С. ЯКИМОВО
 

Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print PDF
There are no translations available.

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА УЛИЧНА МРЕЖА НА С. ЯКИМОВО

Община Якимово обявява процедура за: 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА УЛИЧНА МРЕЖА НА С. ЯКИМОВО - ПЪТ ОТ MON1130 OТ ОТ 22 ДО ОТ 312 И ОТ ОТ 12 ДО ОТ 56, ОБЩ. ЯКИМОВО”, ФИНАНСИРАН С  ДОГОВОР № 12/07/2/0/00021 ОТ 08.11.2017 Г. ПО МЯРКА М07, ПОДМЯРКА 7.2 НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.’

Решение (.pdf)

Обявление (.pdf)

Указания (.pdf)

Работен проект (.zip)

Техническа спецификация (.pdf)

Количествена сметка (.xls)

Образци на документи (.docx)

Проекто - договор (.docx)

Единен европейски документ за обществени поръчки (.zip)

В А Ж Н О ! ! !

Съобщение за спиране на процедурата на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП (04.05.2018 г.)

Решение за одобряване за изменение или допълнителна информация (06.06.2018 г.)

ПРОТОКОЛ  № 1 ОТ 12.06.2018 г. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП   от дейността на комисия назначена със Заповед № 95/12.06.2018 г. на Георги Миланов Георгиев – Кмет на община Якимово, за отваряне, разглеждане и оценяване на получени оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 (.pdf)

ПРОТОКОЛ  № 2 ОТ 19.06.2018 г. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП   от дейността на комисия назначена със Заповед № 95/12.06.2018 г. на Георги Миланов Георгиев – Кмет на община Якимово, за отваряне, разглеждане и оценяване на получени оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 (.pdf)

Oтваряне на ценови предложения в процедура по ЗОП: „ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА УЛИЧНА МРЕЖА НА С. ЯКИМОВО - ПЪТ ОТ MON1130 OТ ОТ22 ДО ОТ312 И ОТ ОТ12 ДО ОТ56, ОБЩ. ЯКИМОВО”, ФИНАНСИРАН С  ДОГОВОР № 12/07/2/0/00021 ОТ 08.11.2017 Г. ПО МЯРКА М07, ПОДМЯРКА 7.2 НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г.“,   (.pdf) Публикувано на 23.07.2018 г.

Протокол № 3/17.07.2018 г. (.pdf) Публикувано на 21.08.2018 г.

Протокол № 4/23.07.2018 г. (.pdf) Публикувано на 21.08.2018 г.

Протокол № 5/26.07.2018 г. (.pdf) Публикувано на 21.08.2018 г.

Доклад от работата на комисията от 07.08.2018 г. (.pdf) Публикувано на 21.08.2018 г.

Решение № 19/14.08.2018 г. (.pdf) Публикувано на 21.08.2018 г.

You are here: Профил на купувача ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА УЛИЧНА МРЕЖА НА С. ЯКИМОВО
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat