Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 315

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/templates/ja_purity_ii/libs/ja.template.helper.php on line 130
Община Якимово - Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
 

Община Якимово

официален сайт

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

E-mail Print PDF
There are no translations available.

І. Информация за контакт с възложителя:

 1. Община Якимово, ЕИК 000 320 979;
 2. 3640 с. Якимово, ул. „Европа” № 8;
 3. 3. тел./факс 09742 99 00   e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 4. инж. Иван Пасков тел.: 0894 408 354.

ІІ. Характеристики на инвестиционното предложение:

 1. Подмяната на водопроводната мрежа ще се осъществи чрез полагане на нови полиетиленови /РЕ/ тръби на отсрещната страна на улицата спрямо сега съществуващата. Това се осъществява в изкоп с дълбочина с променлива дълбочина около 1,60 м. След полагане на тръбите, изкопа се зарива обратно и се възстановява пътната настилка, ако е имало такава преди разкопаването. При обратното засипване се предвижда доставка на баластра или несортиран трошен камък. Обекта няма да генерира отпадъци и няма почти никакво въздействие върху околната среда.
 2. Големи загуби на питейна вода.
 3. Няма връзка с други дейности.
 4. Реконструкцията с РЕ тръби няма алтернативно решение.
 5. Строителна площадка ще бъде частта от селото разположена южно от реката преминаваща през него, но без кварталите от източната страна на път ІІ – 81 София - Лом.
 6. Основните процеси са следните:
 • Изкопни работи на отвал;
 • Полагане на РЕ тръбите по клонове;
 • Полагане на сградни отклонения;
 • Зариване на изкопа;
 • Възстановяване на уличната настилка.
 1. По време на реконструкцията ще действа План за временна организация на движението, който е част от проекта.
 2. Извършване на СМР.
 3. Изкопни и монтажни работи.

10.  При възстановяване на уличната настилка ще се използва трошен камък

11.  Не се очаква генериране на отпадъци.

12.  Не се налагат мерки за намаляване на отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като такова няма да има.

13.  Няма други дейности свързани с инвестиционното предложение

14.  Проекта е съгласуван с всички необходими инстанции.

15.  Няма да има замърсяване на околната среда.

16.  Съществува риск от падане в незасипаните изкопи, но има План за  безопасност и здраве, който ще се изпълнява.

ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение:

 1. Строителна площадка ще бъде частта от селото разположена южно от реката преминаваща през него, но без кварталите от източната страна на път ІІ – 81 София - Лом.
 2. Предложението е изцяло в урбанизирана територия.
 3. Не се налага зониране.
 4. Не засяга чувствителни територии и защитени зони.
 5. Няма алтернатива за местоположение. 

ІV. Характеристики на потенциалното въздействие: 

 1. Няма въздействие върху хора и елементи на околната среда.
 2. Няма въздействие върху елементи на Националната екологична мрежа.
 3. Няма вероятност от поява на въздействие върху околната среда.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

 

 

 

You are here: News Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat