Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Публична покана:Консултантски услуги по управление и отчитане по проект 12/321/01500„Рехабилитация на общински път,обект "Път МОN 1130/II-81, Расово-Лом/-граница Община (Лом –Якимово)-Комощица-/III-818/-Якимово-/III-818/ или Път IV-10127 Якимово-Комощица

Е-мейл Печат ПДФ

Публична покана с предмет: „Консултантски услуги по управление и отчитане по проект 12/321/01500  „Рехабилитация на общински път, обект "Път МОN 1130/II-81, Расово - Лом/ - граница Община (Лом - Якимово) - Комощица - /III - 818/ - Якимово - /III- 818/ или Път IV - 10127 Якимово - Комощица - стара номерация на пътя"


 

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ

Отговори по постъпили въпроси - 29.10.2014

Заповед № 147/14.11.2014 за утвърждаване на протоколи от дейността на комисията за избор на изпълнител

Протокол № 1 от работата на комисията по разглеждане на постъпилите оферти

Протокол № 2 от работата на комисията по разглеждане, оценка и класиране на офертите

Договор за възлагане на обществената поръчка

Цялата документация по публичната покана може да изтеглите ТУК

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (iziskvaniya_ucastnici_qkimovo_upr21102014.doc)Изисквания към участниците[ ]157 Kb
Изтегли файла (Obrazec-10-avtobiografiya_якимово_упр21102014.doc)Образец 10 - Автобиография[ ]92 Kb
Изтегли файла (Obrazec-11-razpolojenie ekspert_якимово_упр21102014.doc)Образец 11 - Декларация от експерт[ ]81 Kb
Изтегли файла (Obrazec-12-licni danni_якимово_упр21102014.doc)Образец 12 - Декларация по Закона за защита на личните данни[ ]79 Kb
Изтегли файла (Obrazec-13-dekl_za_podizalnitel_якимово_упр21102014.doc)Образец 13 - Декларация за участието или неучастието на подизпълнители[ ]93 Kb
Изтегли файла (Obrazec-14-dekl_от_podizalnitel_якимово_упр21102014.doc)Образец 14 - за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка[ ]87 Kb
Изтегли файла (Obrazec-15-cl.56-11_якимово_упр21102014.doc)Образец 15 - Декларация по чл. 56, ал. 1 , т.11 от ЗОП[ ]81 Kb
Изтегли файла (Obrazec-15а-dekl_clen_obedinenie_якимово_упр21102014.doc)Образец 15а - Декларация за групова и лична отговорност при изпълнението[ ]83 Kb
Изтегли файла (Obrazec-16-technicesko_predlojenie_якимово_упр21102014.doc)Образец 16 - Техническо предложение[ ]107 Kb
Изтегли файла (Obrazec-3-dekl.47,al.1 _al.2_якимово_упр21102014.doc)Образец 3 - Декларация по по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3, и ал. 2, т.1, 3 и 4 от ЗОП[ ]87 Kb
Изтегли файла (Obrazec-4-dekl.47,al.1 _al.2_якимово_упр21102014.doc)Образец 4 - Декларация по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 2, т.2 , т.5 от ЗОП[ ]85 Kb
Изтегли файла (Obrazec-5-dekl.47,al.5_якимово_упр21102014.doc)Образец 5 - Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП[ ]91 Kb
Изтегли файла (Obrazec-6-cenovo_predlojenie_якимово_упр21102014.doc)Образец 6 - Ценово предложение[ ]94 Kb
Изтегли файла (Obrazec-7-decl.dogovori_якимово_упр21102014.doc)Образец 7 - Списък-Декларация на основните договори на участника[ ]101 Kb
Изтегли файла (Obrazec-8-priemane_usloviya_dogovor_якимово_упр21102014.doc)Образец 8 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП[ ]82 Kb
Изтегли файла (Obrazec-9-spisak eksperti_якимово_упр21102014.doc)Образец 9 - Списък на експертите,ангажирани в изпълнение на обществената поръчка[ ]92 Kb
Изтегли файла (obrazec_1_oferta_якимово_упр21102014.doc)Образец 1 - Оферта за участие[ ]83 Kb
Изтегли файла (Obrazec_2_admin_svedeniya_якимово_упр21102014.doc)Образец 2 - Административни сведения за участника[ ]81 Kb
Изтегли файла (Proekto-dogogvor_якимово_упр21102014.doc)Проект на договор[ ]136 Kb
Изтегли файла (Tehnicheski specifikacii_якимово_упр21102014.doc)Техническа спецификация[ ]211 Kb
Изтегли файла (МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ Якимово_упр21102014.doc)Методика за оценка на офертите[ ]105 Kb
Изтегли файла (покана в АОП.doc)Покана в АОП[ ]43 Kb
opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Профил на купувача 2014 Публична покана:Консултантски услуги по управление и отчитане по проект 12/321/01500„Рехабилитация на общински път,обект "Път МОN 1130/II-81, Расово-Лом/-граница Община (Лом –Якимово)-Комощица-/III-818/-Якимово-/III-818/ или Път IV-10127 Якимово-Комощица
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat