Община Якимово

официален сайт

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка "Строително-монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект № 12/321/00715 ""Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Дългодерци, община Якимово, област Монтана"

Е-мейл Печат ПДФ

Община Якимово обявява обществена поръчка с предмет: "Peконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Дългоделци, общ. Якимово"

Решение

Обявление

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка "Строително-монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект № 12/321/00715 ""Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Дългодерци, община Якимово, област Монтана"

Количествена сметка

ЧАСТ: ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Обяснителна записка част Водоснабдяване

 1. Ситуация водопровод
 2. Надлъжен профил Главен клон II от т. 1 до т. 28
 3. Надлъжен профил Главен клон II от т. 28 до т. 58
 4. Надлъжен профил Главен клон II от т. 58 до т. 85
 5. Надлъжен профил Главен клон III
 6. Надлъжен профил Клон 1
 7. Надлъжен профил Клон 2
 8. Надлъжен профил Клон 3
 9. Надлъжен профил Клон 4
 10. Надлъжен профил Клон 5
 11. Надлъжен профил Клон 6
 12. Надлъжен профил Клон 7
 13. Надлъжен профил Клон 8
 14. Надлъжен профил Клон 9
 15. Надлъжен профил Клон 10
 16. Монтажен план Главен клон II от т. 1 до т. 28
 17. Монтажен план Главен клон II от т. 28 до т. 58
 18. Монтажен план Главен клон II от т. 58 до т. 85
 19. Монтажен план Главен клон III
 20. Монтажен план Клон 1
 21. Монтажен план Клон 2
 22. Монтажен план Клон 3
 23. Монтажен план Клон 4
 24. Монтажен план Клон 5
 25. Монтажен план Клон 6
 26. Монтажен план Клон 7
 27. Монтажен план Клон 8
 28. Монтажен план Клон 9
 29. Монтажен план Клон 10
 30. Напречен профил водопровод
 31. Неплътно укрепване изкоп
 32. Шахта с изпускател
 33. Шахта с възушник
 34. Укрепване на спирателен кран
 35. Детайл за връзка на ПХ 80-70 към новопроектиран водопровод от ПЕВП ф160, 125, 110 и 90; Детайл за връзка на ПХ 80-70 към новопроектиран водопровод от ПЕВП ф160, 125, 110 и 90 /коригиран вариант/
 36. Сградно водопроводно отклонение
 37. Опорни блокове
 38. Връзка на нов водопровод ПЕВП със същ. АЦ ф60
 39. Укрепване на кабели
 40. Връзка на нов водопровод ПЕВП(ф160, ф125, ф110, ф90) с нов водопровод ПЕВП
 41. Преминаване под река. Шахта 1 и 2 със СК и изпускател

ЧАСТ: ВОБД

Обяснителна записка част ВОБД

 1. Ситуация 1
 2. Ситуация 2
 3. Ситуация 3
 4. Схема 1
 5. Схема 2
 6. Схема 3
 7. Схема 4
 8. Схема 5
 9. Схема 6

ЧАСТ: ПБЗ

Обяснителна записка част ПБЗ

 1. Строителен ситуационен план
 2. План на изкопа и евакуация за етап 1
 3. Места със специфични рискове етап 1
 4. План на временното строителство етап 1
 5. План на изкопа и евакуация за етап 2
 6. Места със специфични рискове етап 2
 7. План на временното строителство етап 2
 8. План на изкопа и евакуация за етап 3
 9. Места със специфични рискове етап 3
 10. План на временното строителство етап 3
 11. Линеен график 1
 12. Линеен график 2
 13. Линеен график 3

 

ЧАСТ ПЪТНА

Обяснителна записка част ПЪТНА

Чертеж – типови напречни профили и детайли

 

ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ

Обяснителна записка част ГЕОДЕЗИЯ

 1. Геодезическо заснемане 1
 2. Геодезическо заснемане 2
 3. Геодезическо заснемане 3
 4. Трасировъчен план

 

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ

Отговори по постъпили въпроси - 09.10.2014

Отговори по постъпили въпроси - 13.10.2014

Отговори по постъпили въпроси - 17.10.2014

Отговори по постъпили въпроси - 20.10.2014

Отговори по постъпили въпроси - 23.10.2014

Отговори по постъпили въпроси - 27.10.2014

Съобщение : До Всички участници

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Дългоделци, общ. Якимово, обл. Монтана”

С Решение №4 от 08.10.2014 г. кметът на община Якимово е удължил срока за получаване на документация за участие, съответно срока за получаване на офертите и датата на отваряне на офертите .

С решението може да се запознаете ТУК

Протокол № 2 от 16.01.2015 г. от работата Комисията за отваряне, разглеждане и оценка на получените оферти

Съобщение за отваряне на ценовите оферти

Протокол №3/22.01.2015 г. от заседанието на Комисията за избор на изпълнител

Решение № 2/24.01.2015 г. на Кмета на Общината за избор на изпълнител

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Профил на купувача 2014 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка "Строително-монтажни работи за реализиране на инвестицията по проект № 12/321/00715 ""Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Дългодерци, община Якимово, област Монтана"
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat