Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

СЪОБЩЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

Е-мейл Печат ПДФ

ПРОЕКТ  на  П Р О Г Р А М А ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - 2014 г.—2020 г.на община Якимово

МОТИВИ

За изготвяне на проект за П Р О Г Р А М А ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - 2014 г.—2020 г. на община Якимово

1. Причини, които налагат приемането:

Приемането на нова  П Р О Г Р А М А ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - 2014 г.—2020 г на община Якимово се налага поради изцяло променената нормативна база, касаеща опазването на околната среда

2. Целите, които се поставят:

Oбщинската програма за опазване на околната среда  се разработва на основание чл.79 , чл.1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)  и се приема от Общинския съвет . Общинската програма за опазване на околната среда е необходима , за да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината с цел запазване на доброто състояние на околната среда . С помощта на тази програма ще се формира адекватна екологична политика на общината и  ще се постигане   по-ефективно и целесъобразно използване на наличните ресурси .

3.Основните задачи , които се поставят с програмата , са свързани с настоящите проблеми по опазване на средата , бъдещите мероприятия за снишаване на вредните последици от човешката дейност, както и изготвяне на работен план , съдържащ схеми и организация на изпълнение , начини на финансиране , отговорни звена , методи за контрол, превантивни дейности.

4. Очаквани резултати от прилагането:
Формиране на адекватна екологична политика на общината и  постигане на    по-ефективно и целесъобразно използване на наличните ресурси
Програмата  е инструмент за постигане в дългосрочен план  на  ефективно  управление на отпадъците и по-чиста  околна среда.

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото СЪОБЩЕНИЕ  на интернет - страница на общината www.iakimovo.org, Община Якимово предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или  подавани в писмен вид в Общинския център за информация и обслужване на гражданите - Община Якимово, с. Якимово, ул.“Европа” № 8.

 

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Програма за околната среда.doc)Програма за околната среда.doc[ ]3130 Kb
opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Новини СЪОБЩЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat