Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Курс за военна подготовка

Е-мейл Печат ПДФ

ВИЕ СТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН БЕЗ ВОЕННА ПОДГОТОВКА?

Заповядайте в структурите на Централно военно окръжие:

Областен военен отдел - Монтана

и офис за военен отчет в община Якимово,

 за да Ви насочим  в организираните от Министерството на отбраната курсове за начална и/или специална военна подготовка!

Всеки български гражданин без военна подготовка, желаещ да получи начална и/или специална военна подготовка, може да премине курс, организиран от Министерството на отбраната.


Продължителност на курсовете:

  • за начална военна подготовка - до 90 учебни часа,
  • за специална военна подготовка - не по-малко от 90 учебни часа.

Обучението се провежда в специализирани учебни центрове.

В курсовете за специална военна подготовка се включват само български граждани, успешно преминали курс по начална военна подготовка. Изключение се прави само за студентите, служили военна служба в различните родове въоръжени сили на Република България.

Курсовете за специална военна подготовка се провеждат под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове.

Всеки български гражданин, желаещ да се обучава в курсове за начална и/или специална военна подготовка, трябва да подаде заявление в Областен военен   отдел – Монтана или офис за военен отчет в община Якимово.

 Изисквания към кандидатите:

1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;

2. да са годни и психологически пригодни за военна служба;

3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

4. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

С обявяването на курса могат да се определят и други специфични изисквания извън посочените по горе.

Началникът на Областен военен отдел - Монтана организира:

1. разясняване на изискванията и реда за приемане и провеждане на подготовката;

2.  приемането и регистрирането на документите на кандидатите.

Началникът на Централно военно окръжие със своя заповед организира реда за подбор и определя кандидатите, които отговарят на изискванията за обучение в курсовете по начална и/или специална военна подготовка. Решението е окончателно.

Определените по реда кандидати се зачисляват в курс за начална и/или специална военна подготовка със заповед на министъра на отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице.

При явяването си в специализирания учебен център, приетия за обучение кандидат сключва договор за обучение, като за времето на курса му се осигурява /чл. 59, ал. 3 - 5 - Закон за резерва на ВС/:

1. настаняване, храна и униформа, при условия и по ред, определен с акт на министъра на отбраната;

2.  безплатно медицинско обслужване

3. задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението.

Обучението по начална и специална подготовка завършва полагане на изпити по учебната програма на съответния курс. На успешно издържалите се издава свидетелство /удостоверение/ за завършено обучение. Завършилите успешно обучението, полагат военна клетва по реда на уставите на въоръжените сили в съответния специализиран учебен център, присвоява  им се военно звание, след което се вписват на военен отчет.

Участието в поддържане на сигурността на държавата, личната готовност за нестандартни ситуации и защита на Отечеството, е дълг на всеки български гражданин!

Бъдете винаги подготвени!

Потърсете отговор на своите въпроси  относно изискванията, условията и реда за записване за обучение по начална и специална военна подготовка!!!

ЗА КОНТАКТИ:

ОБЛАСТЕН ВОЕНЕН ОТДЕЛ - МОНТАНА

гр. Монтана, ж.к. „Младост 2”,  ул. „Безименна”  № 1

тел. 096/300 922; 300 923

 

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ  В ОБЩИНА ЯКИМОВО

Общинска администрация, вторник  от 08.30 до 17.00 ч., тел. 0889937865

Прикачени файлове:
Изтегли файла (Obyava-za tabloto-Yak.pdf)Обява за курс за военна подготовка[ ]260 Kb
opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Новини Курс за военна подготовка
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat