Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 315

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 316

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php on line 317

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/iakimov/public_html/plugins/system/jfrouter.php:300) in /home/iakimov/public_html/templates/ja_purity_ii/libs/ja.template.helper.php on line 130
Община Якимово - Проект „Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”
 

Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Проект „Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”

E-mail Print PDF
There are no translations available.

560x89-images-stories-es_logo1

Проект „Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”
Договор № А12-22-22 от 12.04.2013 г.

по Оперативна програма „Административен капацитет”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”,
Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация ”,
Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07

Изпълнение на  Дейност 2 –„Обучение по английски език"


 

Изпълнението на дейността бе възложено на  ЦПО към Рувекс АД - гр.София. Обученията се провеждаха в заседателната зала на общинска администрация Якимово. Осемнадесет служители от общинска администрация преминаха обучение за ниво  A1 ELEMENTARY за времето от 19.08.2013 год.до 09.12.2013 г. Обучението се проведе в рамките на 150 учебни часа .След приключването му осемнадесетте служители положиха тест ,който бе преминат успешно от всички и получиха сертификати за успешно завършване на обучението за Ниво A1 ELEMENTARY. На 06.01.2013 год. завършилите успешно първото ниво служители, започнаха обучение за усвояване на  ниво A2 PRE -INTERMEDIATE., което приключи на 19.03.2014 г. Тогава служителите преминаха успешно тест и получиха сертификати за ниво А2. Обучението и за ниво А2 се проведе в рамките на 150 учебни часа .

Постигнати резултати и индикатори : Проведени 2 обучения, 36 обучени служители, 36 бр. получени сертификати за преминато обучение, от обучените служители 10 са мъже, а 26 -жени.(72,2%)

 

Обучението по английски език ще спомогне  за подобряване и оптимизиране на работния процес в общината ,за по ефективното планиране и организиране на задълженията на служителите по отношение на международното сътрудничество и участие в политиките на Европейския съюз. Обучаваните постигнаха по-високо равнище на професионализъм, както и надградиха основните си познания. Обучението ще спомогне за по-ефективното взаимодействие на служителите от администрацията с чуждестранни гости и представители на бизнеса. Преминатото обучение осигурява устойчивост на резултатите от проекта в институционално отношение. Умението да се работи акуратно и професионално в международна среда е предизвикателство, което ще бъде посрещнато от подготвени служители на общината.

You are here: Проекти по ОПАК Проект „Повишаване капацитета на служителите на Община Якимово за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса”
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat