Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Тарифа за базовите стойности за наем на земеделски земи в зависимост от начина им на трайно ползване

Е-мейл Печат ПДФ

ОБЩИНА  ЯКИМОВО , ОБЛАСТ  МОНТАНА

 

Т А Р И Ф А

за  базовите  стойности за  наем на  земеделски  земи в зависимост от  начина  им  на  трайно  ползване


 

Категория на земята при неполивни  условия

Ниви

лв/дка

Необработваеми

ниви

лв/дка

Ливади

лв/дка

Пасища , мери

лв/дка

1

1.2

2

3

4

І –ва категория

42.00

20.00

6,00

-

ІІ –ра категория

40.00

18.00

5,50

5,10

ІІІ –та категория

38.00

16.00

5,00

3,40

ІV–та категория

23.00

14.00

4,20

3,00

V –та категория

21.30

10.00

3,50

2,70

VІ –та категория

19.70

6.00

2,80

2,40

VІІ –ма категория

18.20

5.00

2,00

2,00

VІІІ–ма категория

16.80

4.00

2,00

2,00

ІХ – та категория

15.60

3.00

2,00

2,00

Х – та категория

14.40

2.00

2,00

2,00

ТАРИФАТА Е ПРИЕТА с РЕШЕНИЕ  № 237от Протокол  №20 /27.03.2013г на   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ЯКИМОВО

 

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: Обслужване на граждани Тарифа за наем на земеделски земи
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat