Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Е-мейл Печат ПДФ

 ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

„ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ” АД, гр. София, ЕИК 201355554, седалище и адрес на управление: Република България, гр. София - 1303, ул. „Три Уши“ № 8

На основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

„Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република  България”

Срещата ще се проведе на: 04.07.2013 г. от 15,00 часа в с. Якимово, Читалище "Алекси Беренлиев", Зала.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. Доклад за оценка на степента на въздействие и оценката по чл. 99а, ал. 1 ЗООС, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден на следните места:

  • Сградата на МОСВ – гр. София - 1000, ул. Уилям Гладстон” № 67
  • Офисът на възложителя „Южен поток България” АД – гр. София, ул. „Три уши“ № 8 от 09,00 до 18,00 часа. Обществен достъп до документацията за ОВОС ще бъде осигурен  на официалния интернет сайт на следния електронен адрес:

http://www.south-stream.info/

  • Сградата на РИОСВ – гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4
  • Сградата на Община Якимово: с. Якимово, ул. "Европа" № 8, ет.2, ст. № 12, Кабинет Заместник кмет, в рамките на работното време на общината.

 Докладът за оценка на степента на въздействие - приложение към доклада за ОВОС, е достъпен и на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес:

www.moew.government.bg/ключова тема Натура 2000

Писмени становища могат да се предоставят в офиса на възложителя „Южен поток България” АД – гр. София, ул. „Три уши“ № 8, както и в общината, на мястото за предоставяне на достъп, обявено по-горе  или на срещата за обществено обсъждане.

 За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

Ради Рандев – тел. : + 359 (2) 421 72 50 ; Павлинка Йончева – тел. + 359 (2) 421 72 51

 

 

opos-logo-bg
poshta1

Е-ПОРТАЛ

Електронен портал, разработен по проект "Улеснен достъп до по-бързи и по-качествени административни услуги чрез подобрена електронна система в общините Брусарци и Якимово” по договор № А09-31-14-С/12.06.2009 г.". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

zx450y250_933857

 

ОИЦ - МОНТАНА

You are here: УП на ОЯ ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat