Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Новини

Избор на изпълнител за консултантска услуга - Рехабилитация на улици, изграждане на нови и реконструкция на съществуващите им прилежащи тротоари

Е-мейл Печат ПДФ

На вниманието на всички заинтересовани лица

 ОТНОСНО: Oтваряне на ценови предложения в процедура по ЗОП: "Избор на изпълнител за консултантска услуга, свързана с управление и отчитане на проект „Рехабилитация на улици, изграждане на нови и реконструкция на съществуващите им прилежащи тротоари, гр. Якимово, община Якимово“, финансиран по мярка М07, подмярка 7.2 на „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ", открита с Решение № 3 от 27.03.2018 год. на Георги Миланов Георгиев – Кмет на община Якимово, с публикувано обявление в РОП на 27.03.2018 год. и уникален номер в РОП на сайта на АОП 00962-2018-0003

Протокол 1 по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП от дейността на комисия назначена със Заповед № 50/12.04.2018 г. на Георги Миланов Георгиев – Кмет на община Якимово, за отваряне, разглеждане и оценяване на получени оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12
Цялата документация по тази процедура може да видите ТУК

продължава>

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

От 02.07.2018г. до 10.07.2018г. в община Якимово започва  на прием на документи по ПМС №137 и чл.20 от ПМС №332/2017Г. във връзка с утвърдени разходи по бюджетна програма „Интеграция на хората с увреждания“ за ползване на услугата „личен асистент” и „домашен помощник”.

Заявленията са по образец , които ще получите от служителите в Общинска администрация , ет.2 , стая №8

продължава>

ОБЯВА

Е-мейл Печат ПДФ

От 27.06.2018г. започва прием на документи за включване в програми  финансирани от Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане , процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд -2016г. – 2020г. за предоставяне на социалната услуга в общността „Осигуряване на топъл обяд в община Якимово”

За ползватели на услуга „Осигуряване на топъл обяд в община Якимово” могат да кандидатстват „Семейства и самотно живеещи пенсионери ,които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си“ живеещи на територията на  община Якимово.

продължава>

Отваряне на ценови оферти - Консултант улична мрежа

Е-мейл Печат ПДФ

На вниманието на всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Oтваряне на ценови предложения в процедура по ЗОП: "Избор на изпълнител за консултантска услуга, свързана с управление и отчитане на проект „Рехабилитация на улици, изграждане на нови и реконструкция на съществуващите им прилежащи тротоари, гр. Якимово, община Якимово“, финансиран по мярка М07, подмярка 7.2 на „Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. ", открита с Решение № 3 от 27.03.2018 год. на Георги Миланов Георгиев – Кмет на община Якимово, с публикувано обявление в РОП на 27.03.2018 год. и уникален номер в РОП на сайта на АОП 00962-2018-0003

Съобщението може да видите ТУК

Цялата документация по тази процедура може да видите ТУК

Отваряне на ценови оферти - Надзор улична мрежа

Е-мейл Печат ПДФ

На вниманието на всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Oтваряне на ценови предложения в процедура по ЗОП: "ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НАДЗОР В СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА УЛИЧНА МРЕЖА НА С. ЯКИМОВО- ПЪТ ОТ MON1130 OТ ОТ22 ДО ОТ312 И ОТ ОТ12 ДО ОТ56, ОБЩ. ЯКИМОВО”, ФИНАНСИРАН ПО МЯРКА М07, ПОДМЯРКА 7.2 НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г., " открита с Решение № 2 от 20.03.2018 год. на Георги Миланов Георгиев – Кмет на община Якимово, с публикувано обявление в РОП на 20.03.2018 год. и уникален номер в РОП на сайта на АОП 00962-2018-0002

Съобщението може да видите ТУК

Цялата документация по тази процедура може да видите ТУК

Страница 9 от 58

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat