Община Якимово

официален сайт

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ценови оферти - СМР водопровод

Е-мейл Печат ПДФ

До всички заинтересовани лица и участници:

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект:  „Подмяна на водопровод на ул.“Георги Димитров“, с.Якимово, община Якимово“, публикувана с ИН на обявление в РОП: 855894, открита с Решение №14 от 06.07.2018г. на кмета на община Якимово

Отваряне на ценовите предложения в офертите на участниците в посочената процедура

Цялата документация по тази процедура може да видите ТУК

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯКИМОВО

ул.”Европа” № 8                                          факс 09742/9900,9906

e-mail: qkimovo@net-surf.net

3640 с.            Якимово                                           тел.09742/2323,09742/9900

 


 


До

всички заинтересовани лица и участници

 

Във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект:  „Подмяна на водопровод на ул.“Георги Димитров“, с.Якимово, община Якимово“, публикувана с ИН на обявление в РОП: 855894, открита с Решение №14 от 06.07.2018г. на кмета на община Якимово

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП Ви уведомяваме, че отваряне на ценовите предложения в офертите на участниците в посочената процедура ще се проведе на 24.08.2018г. от 11:30 часа в заседателната зала на сградата на общинска администрация- Якимово, на адрес: с.Якимово, ул.Европа №8,

 

На заседанието на комисията могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

 

 

Дата: 21.08.2018г.

 

Председател на комисията:  _______/п/________

                                               Константин Владов

You are here: Начало
istanbul evden eve nakliyat evden eve nakliyat